základní umělecká škola zuš

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Životopis

Narodil se 21. 3. 1685. Byl nejmladším ze čtyř synů Johanna Ambrosia Bacha (1645 -1695), městského a dvorního hudebníka v Eisenachu, u něhož získal základy ve hře na housle. Po smrti rodičů ho vychovával nejstarší bratr Johann Christoph (1671 -1721), žák Johanna Pachelbela, varhaník v kostele sv. Michaela v Ohrdrufu. Tam se obeznámil Johann Sebastian s hrou na varhany a klavír zároveň s elementárními principy skladby. Rodina Johanna Christopha se však natolik rozrostla, že roku 1700 musel Johann Sebastian opustit Ohrdruf a stát se chovancem klášterní školy v Lüneburgu. O velikonocích 1703 byl přijat jako houslista do soukromé kapely prince Johanna Ernsta z Výmaru, mladšího bratra panujícího vévody Wilhelma Ernsta, ale krátce nato byl již varhaníkem a kantorem v kostele sv. Bonifáce v Arnstadtu, 1707 varhaníkem v kostele sv. Blažeje v Mühlhausenu, 1708 dvorním varhaníkem a 1714 koncertním mistrem kapely výmarského vévody Wilhelma Ernsta, 1717 dvorním kapelníkem knížete Leopolda z Anhalt-Köthenu. Zhoršené podmínky a snaha dát svým synům vysokoškolské vzdělání (roku 1720 zemřela Bachovi jeho první manželka Marie Barbara rozená Bachová, s níž měl 7 dětí, v prosinci 1721 se oženil podruhé s dvacetiletou Annou Magdalenou Wülckenovou, s níž měl 13 dětí) vedly J. S. Bacha v roce 1723 k odchodu z Köthenu do Lipska, kde po Kuhnauovi zastával funkci kantora u sv. Tomáše až do své smrti. Zemřel 28. 7. 1750.

Dílo

OpusNázev skladbyObsazeníDélka (min.)
BWV 1007Suita pro sólové violoncello č. 1 G durvioloncello18:11
BWV 1008Suita pro sólové violoncello č. 2 d mollvioloncello21:30
BWV 1009Suita pro sólové violoncello č. 3 C durvioloncello22:50
BWV 1010Suita pro sólové violoncello č. 4 Es durvioloncello24:07
BWV 1011Suita pro sólové violoncello č. 5 c mollvioloncello25:37
BWV 1012Suita pro sólové violoncello č. 6 D durvioloncello31:04
BWV 1027Sonáta č. 1 G durviola da gamba (violoncello), cembalo (klavír)
BWV 1028Sonáta č. 2 D durviola da gamba (violoncello), cembalo (klavír)
BWV 1029Sonáta č. 3 g mollviola da gamba (violoncello), cembalo (klavír)
Koncert č. 1 G durvioloncello, klavír

Zdroje: Ivan Měrka: Violoncello, http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

Je úterý 16. 7. 2024,
své 364. narozeniny by dnes oslavil Antonio Stradivari.

Nejbližší akce

další »

Smyk dne

Smyk dne

Rytmus dne

Rytmus dne

Rada dne

Testování uvolněnosti všech částí těla by mělo být každodenní rutinou. Často bývá cellista strnulý v obličeji. Zkuste si třeba během hraní stupnice povídat Vaši oblíbenou pohádku, stále však zachovejte intonační čistotu, plynulost a zvukovou kvalitu.