základní umělecká škola zuš

Nápověda

Tento web se snaží o maximální přístupnost a snadnou použitelnost.

Změna vzhledu

Pro správnou funkčnost je nutné mít v prohlížeči povolený zápis a čtení cookies. Pro lepší přepínání mezi vzhledy mějte zapnuté i skriptování (JavaScript).

Typografické konvence

Písmo

Text je sémanticky členěn nadpisy. Nadpis nejvyšší úrovně je pro název webu, 2. úrovně pro název stránky, 3. úrovně pro její oddíly, 4. úrovně pro dílčí části.
Tučné písmo zvýrazňuje důležitou informaci, kurzívou jsou zobrazeny poznámky. Neproporcionální písmo je použito pro klávesy.

Odkazy

Odkazy jsou jednoznačně identifikovatelné díky svému podtržení. Nenavštívené odkazy mají černou barvu, již navštívené šedou. Každý odkaz má v titulku krátký popis, proto nad odkazem krátce s myší vyčkejte.

Odkazy vedoucí na jinou část na stejné stránce změní po najetí myší barvu pozadí na růžovou. Pozn. 1), 2), 3)
Odkazy vedoucí na jiné stránky na tomto webu změní po najetí myší barvu pozadí na žlutou. Pozn. 1), 2), 3), 4)
Odkazy vedoucí na jiné stránky na jiném webu změní po najetí myší barvu pozadí na zelenou. Pozn. 1), 2), 3), 5)
Odkazy vedoucí na e-mailouvou adresu změní po najetí myší barvu pozadí na modrou. Pozn. 1), 2), 3), 6), 7)
Odkazy vedoucí na soubor ke stažení změní po najetí myší barvu pozadí na šedou. Pozn. 1)

Pozn. 1) Platí při použití standardního vzhledu.
Pozn. 2) U odkazů v hlavičce, menu a patičce se mění barva textu.
Pozn. 3) Pokud je odkazem obrázek, mění se barva rámečku.
Pozn. 4) Pokud je cílem odkazu jen určitá část stránky, bude mít tato část světle žluté pozadí.
Pozn. 5) Odkazy vedoucí mimo tento web budou otevřeny v novém okně, informace o tom je uvedena v titulku odkazu (vyžaduje JavaScript).
Pozn. 6) Jako ochrana proti spamu jsou e-mailové adresy upravovány do správné podoby a tvořeny z nich odkazy pomocí JavaScriptu.
Pozn. 7) Po kliknutí na e-mailovou adresu dojde ke spuštění poštovního klienta (standardně Outlook Express).

Ostatní

Rozsáhlejší stránky jsou rozděleny do více částí a na ty je odkazováno z Obsahu. Naleznete jej na začátku takovéto stránky, má šedé pozadí.

Pokud je zkratka čárkovaně podtržena, je v jejím titulku k dispozici vysvětlení (zobrazí se po najetí myší). Pozn. 8)
Pokud je slovo či fráze tečkovaně podtržena (některé prohlížeče zobrazují jako čárkované podtržení), je v jejím titulku k dispozici vysvětlení (zobrazí se po najetí myší). Pozn. 8)

Pozn. 8) Kurzor myši se změní na šipku s otazníkem.

Je úterý 16. 7. 2024,
své 364. narozeniny by dnes oslavil Antonio Stradivari.

Nejbližší akce

další »

Smyk dne

Smyk dne

Rytmus dne

Rytmus dne

Rada dne

Testování uvolněnosti všech částí těla by mělo být každodenní rutinou. Často bývá cellista strnulý v obličeji. Zkuste si třeba během hraní stupnice povídat Vaši oblíbenou pohádku, stále však zachovejte intonační čistotu, plynulost a zvukovou kvalitu.