základní umělecká škola zuš

Friedrich August Kummer

Friedrich August Kummer

Životopis

Narodil se 5. 8. 1797. Byl synem hobojisty meiningenské a drážďanské kapely. Obíral se zprvu nástrojem svého otce, potom byl od roku 1811 ve violoncelle žákem Justa Johanna Friedricha Dotzauera a podle Fétise měl několik lekcí i u Bernharda Romberga. 1814 nastoupil v drážďanské dvorní kapele jako hobojista (violoncellové místo nebylo volné), 1817 přešel zásluhou Carla Maria von Webera do violoncellové skupiny. Získal si velmi záhy výbornou pověst nejen orchestrálního a komorního hráče, ale i sólisty a pedagoga. Po Dotzauerově odchodu na odpočinek v roce 1852 byl jmenován prvním violoncellistou a později dokonce vyznamenán titulem královského saského komorního virtuosa. V roce 1864, tedy po padesátileté práci odešel na odpočinek, ale v pedagogické činnosti na drážďanské konzervatoři pokračoval až do své smrti díky pevnému zdraví a duševní svěžesti. Nejslavnějšími z jeho žáků byli Bernhard Cossmann a Julius Goltermann. Přesto, že se jeho hra vyznačovala neomylnou jistotou a silným, jadrným tónem, nestal se nikdy osobností evropského formátu. Kummerův největší význam spočívá v jeho pedagogických dílech. Zemřel 22. 8. 1879.

Zdroje: Ivan Měrka: Violoncello, http://www.cellist.nl/database/showcellist.asp?id=118

Je neděle 19. 5. 2024,
své 364. narozeniny by dnes oslavil Antonio Stradivari.

Nejbližší akce

další »

Smyk dne

Smyk dne

Rytmus dne

Rytmus dne

Rada dne

Testování uvolněnosti všech částí těla by mělo být každodenní rutinou. Často bývá cellista strnulý v obličeji. Zkuste si třeba během hraní stupnice povídat Vaši oblíbenou pohádku, stále však zachovejte intonační čistotu, plynulost a zvukovou kvalitu.