základní umělecká škola zuš

Edward William Elgar

Edward William Elgar

Životopis

Narodil se 2. 6. 1857. Syn obchodníka s hudebninami a varhaníka římskokatolického kostela ve Worcesteru, jehož nástupcem se stal v roce 1885. Byl téměř úplným samoukem, vlastním přičiněním se naučil hrát na klavír, housle, fagot a dirigováním pěveckých sborů a amatérských orchestrů získal velmi záhy praktické znalosti instrumentace. Líbivým, pozdně romantickým slohem postaveným na dobré skladatelské technice a formální vyváženosti dosáhl velkých úspěchů, takže se stal vůdčí osobností anglické hudby 20. století. 1904 ho povýšil král Eduard VII. do šlechtického stavu a jeho syn Jiří V. mu propůjčil Řád za zásluhy, několik univerzit mu udělilo čestný doktorát, od roku 1924 byl vedoucím královské hudby, 1925 dostal zlatou medaili Královské filharmonické společnosti a 1931 jako baronet získal od krále dědičné šlechtictví. Zemřel 23. 2. 1934.

Zdroje: Ivan Měrka: Violoncello, http://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar

U tohoto skladatele chybí seznam skladeb, pomozte nám jej doplnit.

Je úterý 16. 7. 2024,
své 364. narozeniny by dnes oslavil Antonio Stradivari.

Nejbližší akce

další »

Smyk dne

Smyk dne

Rytmus dne

Rytmus dne

Rada dne

Testování uvolněnosti všech částí těla by mělo být každodenní rutinou. Často bývá cellista strnulý v obličeji. Zkuste si třeba během hraní stupnice povídat Vaši oblíbenou pohádku, stále však zachovejte intonační čistotu, plynulost a zvukovou kvalitu.